Roto malčer

Roto malčer – služi za košnju trave, niskog raslinja, usitnjavanje kukuruzovine, čišćenje vinograda, voćnjaka…

Izrađuje se u dimenzijama od 100 cm do 250 cm radne širine.
Malčeri do 150 cm širine izrađuju se sa jednim reduktorom te 2 ili 4 krajnja leteća noža.
Malčeri od 150 cm širine izrađuju se sa tri reduktora ( dvije osovine sa noževima).
Kvalitetna izrada, kovani noževi, plastificirana konstrukcija.

Potrebna snaga traktora za roto malčere:

• RM 100 min. 18 ks
• RM 120 min. 20 ks
• RM 135 min. 30 ks
• RM 150 min. 35 ks
• RM 200 min. 45 ks
• RM 230 min. 50 ks